مدیرکل استاندارد لرستان از بررسی بیش از 5000 نمونه فراورده در قالب طرح پایش کمیت در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگارصدای منتقد؛ وحید والی زاده مرادی با اشاره بر اینکه رصد کم‌فروشی و نظارت بر آن، از مهم‌ترین اولویت‌های کاری در دوره تحولی این سازمان است، در خصوص اجرای طرح تشریح کرد: از ابتدای سال تا کنون، 5133 فرآورده از نمونه های خریداری شده سطح بازار و فرآورده های واحدهای تولیدی استان، از نظر کمی مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

مدیرکل استاندارد لرستان خاطر نشان کرد: برای اجرای هر چه شایسته‌تر این طرح، کارگروه ستاد پایش کمیت، برای کنترل و نظارت بر کم‌فروشی محصولات در اداره‌کل استاندارد استان تشکیل و جلسات آن به صورت منظم برگزار می گردد.

بنابراین گزارش طرح پایش کمیت و رصد کم فروشی، به صورت مستمر در دستور کار کارشناسان این اداره قرار دارد.

انتهای خبر