عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون اجرای برنامه های تحولی بانک را موجب ارتقای سطح خدمات به جامعه هدف دانست.

به گزارش  صدای منتقد،محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی اظهار داشت: ایجاد تحول در بانک در سه محور راهبرد عملیاتی، فرآیندی و بهبود مدل کسب و کار، محور تکنولوژی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و محور مشتری مداری و تعاملات چندجانبه در ارائه خدمات قابل انجام است.
ایرانی گفت: طی دوره های گذشته سطح بلوغ دیجیتال بانک در ابعاد راهبرد، فرهنگ، مشتری، عملیات و فناوری مورد سنجش قرار گرفته و همچنین وضعیت مطلوب تحول دیجیتال بانک ترسیم شده است.
وی افزود: سند تحول بانک، تهیه سند عملیاتی نقشه راه بانکداری دیجیتال، استقرار سازمان یاد گیرنده با بهره گیری از ساختارهای مشارکتی، مدیریت دانش، پیاده سازی سامانه های پشتیبانی در تصمیم گیری ، پیاده سازی استاندارد تداوم کسب و کار بانک، اجرای برنامه بهبود وضعیت شعب و پیاده سازی کدهای رفتاری از جمله برنامه ها و پروژه های مرتبط با محور راهبرد عملیاتی، فرآیندی و بهبود مدل کسب و کار است.
ایرانی تصریح کرد: پیاده سازی پلتفرم های ارائه خدمات غیر حضوری اعم از احراز هویت، تعریف مشتری و افتتاح سپرده و پرداخت تسهیلات و پیاده سازی پلتفرم سامانه زنجیره تامین مالی تولید از جمله برنامه ها و اقدامات حوزه تکنولوژی و زیر ساخت های فناوری اطلاعات می باشد.
این مقام بانکی تاکید کرد: استقرار باشگاه مشتریان، سامانه مدیریت و نظارت تفاهمنامه ها و قراردادهای عاملیت از جمله اقدامات پیشنهادی در حوزه مشتری مداری و تعاملات چند جانبه در ارائه خدمات بوده است.
ایرانی در پایان با تبیین مباحث ((تغییر، توسعه و تحول)) و بیان اهمیت و ضرورت ایجاد تحول و ارائه برخی مدل های مرتبط با تحول گفت:در حال حاضر برخی چالش های بانک در ابعاد فناوری، اعتماد و ادراک مشتری، عملیات و راهبرد شناسایی شده اند.