مدیر عامل بانک توسعه در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی، چشم انداز بانک را مبتنی بر تبدیل به بانک برتر کشور در حوزه ارائه خدمات بانکی الکترونیک و دیجیتال به تعاونی ها و بنگاه های کوچک و متوسط ترسیم نمود.

به گزارش صدای منتقد، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی بانک اظهار داشت: افزایش اعتماد به نفس سازمانی و اعتماد سازی در لایه های کارکنان و اتکا به نقاط قوت و مایوس نشدن در برابر نقاط ضعف و زمینه سازی برای رشد مستمر و سریع بسیار مهم است.همه همکاران باید در برنامه های تحولی مشارکت داده شوند و زمینه سازی و اجرای برنامه های تحولی از طریق لایه های مختلف کارکنان قابل تحقق است.

وی افزود: سند استراتژیک بانک در حال تدوین بوده است و چشم انداز ترسیم شده برای بانک به این گونه است که بانک برتر کشور در ارائه خدمات الکترونیک به تعاونگران و sme ها باشد، همان گونه که در ارائه خدمات اعتباری حمایتی به تعاونگران و بنگاه های کوچک و متوسط بانک در حال حاضر سرآمد است و لازم است نسبت به این مزیت مهم بانک دقت کافی صورت گیرد.

شیخ حسینی خاطر نشان کرد: عملکرد بانک بیانگر این است که رشد تسهیلات پرداختی و تجهیز منابع بانک در سال ۱۴۰۱ از میانگین شبکه بانکی بالاتر بوده است و در حالی که رشد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته ۲۶ درصد بوده است تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون با ۴۸ درصد رشد همراه بوده است.

این مقام بانکی ادامه داد: رشد منابع بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۳ درصد بوده است که از سطح رشد ۲۵ درصدی شبکه بانکی بالاتر بوده است.

مقام ارشد بانک توسعه تعاون تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ عمکرد مجموعه شعب بانک در صدور ضمانت نامه به میزان ۱۸۰ درصد برنامه ابلاغی و در حوزه صدور اعتبار اسنادی ۱۹۰ درصد هدف ابلاغی محقق گردیده است.

مدیر عامل بانک تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک از ۲۸ هزار میلیارد ریال به بیش از ۶۲ هزار میلیارد ریال موجب گردیده نسبت کفایت سرمایه از منفی ۰.۲۷ درصد به عدد مثبت برسد و اندازه گیری نسبت کفایت سرمایه از سوی بانک این است که این نسبت در بانک هم اکنون حدود ۷ درصد است که در صورت و تایید مراجع نظارتی در بانک مرکزی، سطح استاندارد وضع مالی و صورت های مالی بانک در شبکه بانکی ارتقا می یابد.

شیخ حسینی گفت: شاخص npl بانک توسعه تعاون کمتر از ۴ درصد است و هم در مانده تسهیلات و هم در مدیریت npl کنترل های لازم اعمال گردیده است و بانک هیچ اضافه برداشتی از بانک مرکزی در عملکرد پایان سال نداشته است.

وی ابراز داشت: مساله اصلی کشور مطابق شعارها و راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری اقتصاد است و برنامه های بانک نیز در همین مسیر و در راستای مهار تورم و رشد تولید است.

شیخ حسینی گفت: ارائه خدمات بانکداری غیر حضوری ، تحول دیجیتال، راه اندازی مرکز داده اصلی بانک، راه اندازی تراستی و شرکت راهبری بین الملل در راستای توسعه عملیات ارزی و فراهم سازی زمینه روابط کارگزاری با ۱۶ کشور در حال انجام است.

در انتها مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد:برنامه های بانک توسعه تعاون در جهت مهار تورم و رشد تولید انضباط مالی اعم از کنترل مقداری ترازنامه، مدیریت نقدینگی و جلوگیری از اضافه برداشت و سیاستهای وصول مطالبات و تجهیز و تخصیص منابع است.