سیدآرش قیاسیان مدیرکل ورزش وجوانان لرستان: درسال 1420 رشد جمعیت کشور به صفر می رسد، می توان ازاین تهدید جلوگیری کرد

 

به گزارش صدای منتقد از لرستان، سید آرش قیاسیان مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در مراسم رویداد جایزه ملی جمعیت استان، گفت: با توجه به آمار رصد شده در سطح کشور،رشد جمعیت در سال ۱۴۲۰ به صرف می رسد و از منظر نیروی انسانی و ژنتیکی یک تهدید بشمار می رود.

وی دامه داد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته می توان از این تهدید جلوگیری کرد و آسیب هایی که فرهنگ ما را دچار دوگانگی کرده از بین برد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان بیان کرد:فرزندآوری را باید یک اولویت مهم بدانیم هزینه های روزمره زندگی نباید موجب غفلت از فرزندآوری شود.

 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد