سرانجام پس از چند ماه سیاه، کدورت وبرخی اختلاف نظرها بین استاد وشاگرد جامعه دومیدانی استان با رفع شائبه ها، بین ایرج وسیاوش سپهوند امید به این هیات چشمک زد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد، با وساطت و پادرمیانی بزرگان پیشکسوتان ورزش و رسانه برخی سوتفاهم و کدورت ها بین استاد ایرج سپهوند و شاگرد سیاوش سپهوند که جهش خیره کننده مادر ورزش ها «««دومیدانی»»»»» لرستان در ایران و میادین بین المللی مدیون تلاش های این دو عزیز و حمایت های بی نظیر فرشته نجات و بخش خصوصی قوی بومی دکتر رحمتی با ورود باشگاه به معنای واقعی پلیمر خلیج زبانزد خاص و عام بودبا وساطت بزرگان رفع شد.

در جلسه ی با کدخدامنشی و بزرگی بزرگان عرصه علم حقوق، ورزش و رسانه همچون دکتر شمس الله خنجری، فتح الله فلاوند،امیر محمود داودی نژاد، امین زینل پور و رضا میرزایی و بارخصت و حضور سیاوش سپهوند و رو بوسی از استاد خود ایرج سپهوند و رفع کدورت ها و برخی مشکلات حاشیه ی در چند ماه گذشته، آرامش و نشاط به دومیدانی لرستان بازگشت.

در این جلسه بزرگان حاضر در جلسه با بیان برخی نقطه نظرات و نقاط قوت و ضعف دومیدانی استان بر وفاق، همدلی و وحدت رویه با برنامه ریزی مدون همچون گذشته برای اعتلای دوباره دومیدانی استان تاکید شد.