اولین واکنش نماینده حوزه انتخابیه خرم آباد وچگنی به موضوع دریافت خودروهای شاسی بلند: بازنده اصلی این قصه درنزد افکارعمومی «مجلس یازدهم» وهیات رئیسه آن است. 

به گزارش صدای منتقد از لرستان،دکترمهرداد ویسکرمی درصفحه خصوصی ویراستی خود درواکنش به موضوع دریافت خودروهای شاسی بلند توسط 100 نماینده مجلس نوشت: تاکنون هیچ مدرک محکمی از نحوه واگذاری و گیرندگان خودروهای شاسی بلند مورد ادعا یا رد این ادعا به افکار عمومی ارائه نشده است.

نماینده خرم آباد وچگنی دربخشی از یادداشت خود نیزنوشته است: تاکنون بازنده اصلی این قصه در نزد افکار عمومی، مجلس یازدهم و هیات رئیسه آن است،  وروشنگری صادقانه تنها گزینه کارساز و نجات‌بخش فراروی مجلس و رئیس آن است.

 

 

 

 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد