تبلیغات

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان: طراحی سایت سه‌زبانه و بسته‌بندی دست‌بافته‌های لرستان توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان

حسن‌پور، گفت: طراحی سایت سه‌زبانه و بسته‌بندی دست‌بافته‌های لرستان توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در سال جاری انجام خواهد شد....

اجتماعی - پایگاه تحلیلی ،خبری صدای منتقد