انتصاب اعضای ستاد مرکزی دکتر محمد باقر قالیباف در لرستان

به گزارش پایگاه خبری صدای منتقد: طی احکامی جداگانه از سوی ستاد مرکزی دکتر محمد باقر قالیباف به ترتیب «سید لطف الله حیات الغیب و «ناصر سپهوند» به عنوان اعضای شورای راهبری ستاد مرکزی و«سجادجوانمرد» به عنوان رئیس ستاد مرکزی جوانان و دانشجویان دکتر محمد باقر قالیباف در استان لرستان منصوب شدند