دکتر محمد جواد محمدی نوری دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی گفت: تعحب میکنم همه ۸۰ داوطلب ریاست جمهوری از کارآمدی خودشان دفاع کردند پس وضع فعلی کشور محصول عملکرد چه کسانی است؟

به گزارش صدای منتقد، محمد جواد محمدی نوری دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و دبیر جبهه پیشرفت رفاه و عدالت با اشاره به اشکالات اساسی قانون انتخابات در عدم توجه به ظرفیتهای موثر احزاب در کشور تصریح کرد دو بازوی مهم ایجاد مشارکت پرشور در انتخابات احزاب و مطبوعات هستند که متاسفانه به احزاب در این خصوص جفا شده است.

دبیر جبهه پیشرفت با انتقاد از برخی خودسری ها در زمان تدوین و اصلاح قانون انتخابات در حذف لحظه آخری بند مربوط به امکان ثبت نام نامزدی ریاست جمهوری توسط دبیران کل احزاب ملی با ده سال سابقه فعالیت سیاسی در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری گفت: مگر میشود متصور شد فردی که تا هفته قبل ریس یک اداره کوچک در شهرستانی با ۵ کارمند مثلا بوده و با اعتماد مردم به مجلس راه یافته و تنها در دوهفته قبل نیز اعتبارنامه اش تصویب شده یک شبه رجال محسوب شده و بر اساس همین قانون بتواند کاندید شود اما برخی صاحبنظران و فعالان سیاسی بویژه در حوزه احزاب و تشکلهای سیاسی که دارای بیش از ۱۰۰ دفتر نمایندگی حزبی هم هستند بدلیل همین قانون ناپخته از صحنه رقابت دور شود و مردم نیز از حضور کاندید مطلوبشان محروم باشند.این تناقض آشکار بی تردید ظلم به فعالان سیاسی کشور است و بدانند احزاب سرباز پیاده نظام برخی ها برای رسیدن به قدرت نیستند. البته که جایگاه رفیع نمایندگی ملت برکسی پوشیده نیست و صرفا بیان چنین مسئله ای به جهت تبیین اشکال در قانون انتخابات بوده است.

 

محمدی نوری با یادآوری وضع نامطلوب فعلی کشور در حوزه های اجتماعی و مشکلات عدیده جوانان و خانواده های ایرانی به خصوص در عرصه اقتصادی و فرار نخبگان و مهاجرت عجیب سرمایه داران به خارح از کشور افزود: تعجب میکنم حتی یک داوطلب ریاست جمهوری هم در زمان ثبت نام هم با توجه به شرایط بد اقتصادی و فضای حاکم برآن خود را مقصر در هیچ لحظه ای در این ناکارآمدیها ندانسته و مدام به ظرفیتهای خودشان و برنامه هایشان با افتخار حرف زدند. سوال من به نمایندگی از سوی بخشی از مردم آنست که پس نتیجه وضع بد اقتصادی و بی اعتمادی محصول عملکرد چه کسانی است؟ 

 

محمد جواد محمدی نوری آزادیهای فردی مورد تاکید در قانون اساسی را حق مسلم مردم دانست و گفت: رسانه ملی باید برای بیان نظرات مردم پس از مناظرات تدابیری اتخاذ کند تا به گوش نامزدها و مشاورانشان برسد. مردم انتظار دارند از این وضع بحرانی عبور کنند ،مردم از مسئولان به طور جدی توقع برگشت سفره های بدون نگرانی و امکان داشتن سرپناه مناسب و اشتغال اثرگذار را دارند. این مردم پای تمام فرامین حاکمیت در دفاع از انقلاب و دفاع از کشور ایستادگی کرده و امروز هم انتظار دارند خط خدمت بی منت به مردم ادامه یابد و روی خوش زندگی ایرانیان با حفظ امنیت آنان تجلی یابد.

 

 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد