رئیس شورای حل اختلاف لرستان: کانون داوری در استان راه اندازی می‌شود

معاون مرکز توسعه حل اختلاف لرستان: در صورتی که امسال پروانه داوری حرفه‌ای برخی از قصات و وکلای استان صادر شود ، کانون داوری لرستان تشکیل می شود