طی حکمی ازسوی منصور داودی نژاد رییس هیات اسکواش استان لرستان رئیس هیات اسکواش شهرستان الشتر منصوب شد
طی حکمی ازسوی منصور داودی نژاد رییس هیات اسکواش استان لرستان رئیس هیات اسکواش شهرستان الشتر منصوب شد. به گزارش طلوع افلاک؛ در مراسمی با حضور اصغر کریمی سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان الشتر و منصور داودی نژاد رئیس هیات اسکواش لرستان طی حکمی مجتبی اصغریان به عنوان رئیس هیات اسکواش الشتر منصوب شد