سالهاست اشترینان و روستا های آن ابزار تبلیغاتی عده ای از مسئولان و نمایندگان برای رای آوردن و ادای خدمت را درآوردن شده است و کلا این شهر دیگر تنها نامی از شهر را یدک می‌کشد و در هیاهوی این همه فرصت و ظرفیت های بلا استفاده مورد محرومیت و بی مهری قرار گرفته است
، این شهر بر اساس بررسی و مشاهدات و تحقیقات میدانی قرار بوده که نمایندگان مردم و مسئولین شهرستان رنگ محرومیت از چهره این شهر بزدایند تا از قافله کند حرکت به سمت پیشرفت در لرستان جا نماند اما دریغ و صد دریغ که این محرومیت ها و بی مهری ها در اوج توسعه یافتگی شهر های دیگر استان همچنان مغفول و مظلوم مانده است و برآیند حاصل از این همه محرومیت ها و بی مهری ها مهاجرت شهروندان این دیار به شهرستان بروجرد وشهر های همجوار برای دریافت خدمات و کسب و کار بهتر بوده است و این امر معیشت و زندگی را بر آنها سخت کرده است . ظرفیت های ویژه گردشگری ، آب و هوای مطبوع ، زمین های فراخ ، خاک حاصلخیز ، دشت های آب، درختان مثمر در باغات میوه و مهم تر از این ها مردمانی پاک و بی آلایش که با این همه ظرفیت بلااستفاده گوش خود را از وعده ها و وعید ها پر کرده اند و سال هاست در پس محرومیت ها و بی مهری ها آموخته اند چگونه با سیلی صورت خود را سرخ کنند ، این مشکلات تنها بخشی از ناگفته های این شهر و مردمان غیور آن و زاد گاه شهدای والا مقامی همچون سردار شهید محمد بروجردی (مسیح کردستان) و شهید محمود صارمی است .
از مدیران و نمایندگان منتخب استان و شهرستان انتظار می‌رود که دیدگاه خدمتگزاری خالصانه و جهادی به این شهر را سرلوحه کار و خدمت خود قرار دهند و مطالبات و دغدغه های مردم نجیب و فهیم این شهر را دغدغه خود بدانند و در جذب اعتبارات جاری و به خصوص سرمایه ای و عمرانی برای رشد، توسعه و تعالی این شهر کوشا باشند.
و من یتوکل علی الله فهو حسبه
با احترام ،دکتر مسعود شاهوردی