هفتم آذر با رونمایی از سامانه برخط ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت اعلام شد، حداکثر تا دو ماه آینده مردم می‌توانند درخواست‌ کارت سوخت را آنلاین در این سامانه ثبت کنند.

حال که در روزهای پایانی دی‌ماه هستیم، طبق وعده داده شده، باید شمارش معکوس راه‌اندازی ثبت‌نام آنلاین درخواست کارت سوخت آغاز شود؛ اما اخبار رسمی حاکی از آغاز این فرآیند از روزهای آینده نیست.

با راه‌اندازی این سامانه، زمان انتظار صدور کارت سوخت از یک ماه به ۱۰ روز کاهش می‌یابد.