: داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها احزار نشده است می‌توانند از ۱۷ دی ماه سال جاری به مدت سه روز فرصت دارند در سامانه اعلامی شورای نگهبان اعتراض خود را ثبت کنند و این نهاد در یک دوره ۳۰ روز اعتراضات را بررسی و نتایج را اعلام خواهد کرد.