: سال ۱۴۰۰، ۲۶۷ هکتار توسعه باغات در اراضی شیب دار را داشتیم، سال گذشته ۵۰۰ هکتار و هدف‌گذاری امسال ۶۰۰ هکتار است.

درصورتی که کاشت ۶۰۰ هکتار باغات در اراضی شیب دار محقق شود نسبت به سال اول دولت سیزدهم ۱۲۵ رشد داشته‌ایم.

سال گذشته سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان ۵ هزار و ۷۸۶ هکتار بود، اما امسال این عدد به ۶ هزار و ۱۰۰ هکتار افزایش پیدا کرد.