کتاب ” مقایسه تاثیر ۸ هفته تمرینات تناوبی و تداومی متوسط بر وزن و برخی عوامل آمادگی جسمانی در مردان دارای اضافه وزن ” اثر کیومرث حسنی راد منتشر شد

کتاب ” مقایسه تاثیر ۸ هفته تمرینات تناوبی و تداومی متوسط بر وزن و برخی عوامل آمادگی جسمانی در مردان دارای اضافه وزن ” اثر کیومرث حسنی راد توسط انتشارات حوزه مشق منتشر شد

قابل ذکر است کیومرث حسنی راد نویسنده این اثر زاده ۱۳۶۵ در شهر کوهدشت دارای کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی می باشد