حقوق اقتصادی مردم که شامل :
۱-حق داشتن حداقل وسایل لازم برای زندگی
۲-حق داشتن مسکن مناسب
۳-حق داشتن شغل و درآمد لازم برای امور زندگی
۴-حق حمایت مالی در زمان های از کار افتادگی و نیاز
۵-حق داشتن امنیت شغلی و مالی و احساس امنیت در همه وجوه آن
۶-حق محترم شمردن دارایی و مالکیت آن
۷-حق داشتن امکانات لازم برای تشکیل خانواده و اداره آن
مردم عزیز ایران از هر قوم و قبیله ای فارغ از رنگ و نژاد از حقوق اقتصادی مساوی برخوردارند و رنگ و زبان و مانند این ها سبب امتیازی نخواهد شد در خصوص حقوق اقتصادی مردم نکته ی مهمی که باید در نظر داشت این است که اگر اصولاً این دسته از حقوق انسانی رعایت نشود نوبت به سایر حقوق ( اجتماعی ،سیاسی ، فرهنگی ، قضایی) نمیرسد !!!
چرا که برای انسان گرسنه و بی سر پناه سخن از آزادی های مدنی و حقوقی و سیاسی گفتن جذابیتی ندارد ، دولت ها و مقامات و مسئولین در هر کشوری مکلف هستند حقوق هر عضو از جامعه به خصوص حقوق اقتصادی هر انسانی را که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده اش را بر طرف سازد و شامل خوراک ، پوشاک ،مسکن و آموزش و درمان و سایر نیاز های اساسی میشود را تعیین کند ‌
تامین حقوق اقتصادی افراد جامعه دارای اهمیت بدیهی است اصولاً اگر این دسته از حقوق برای انسان تامین شود راه را برای سیر تکاملی و رشد معنوی انسان باز میشود.
کاد الفقر ان یکون کفرا ( پیامبر اکرم (ص) ) بیم آن است که فقر به کفر منتهی شود
و من یتوکل علی الله فهو حسبه
با احترام- دکتر مسعود شاهوردی