مهم ترین دغدغه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید دغدغه مردم باشد ،منتخبان مردم باید نسبت به رفع دغدغه های مردم و خدمت و خدمت رسانی به آنها حریص باشند ،
نماینده ای که دغدغه مردم را ندارد نباید انتخاب شود و اگر بشود قصور انجام شده و همه شریک هستند .امروزه شاید شاخص ترین دغدغه مردم داشتن امنیت پایدار ویک زندگی عادی و آبرومند با ایجاد ( افزایش تولید واشتغال و رفع بیکاری ،،ازدواج آسان ،مسکن ارزان ،کاهش و مهار تورم و گرانی ، ،سلامت و بهداشت ، محیط زیست مناسب ,امنیت پایدار ،فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی ) می باشد و انتظار بیشتری ندارند ،شایسته است نمایندگان مجلس انقلابی و مردمی و مسولین اجراایی کشور (قوای سه گانه کشور ) همچنان که تا اکنون در این خصوص تلاش و کوشش نموده اند از این پس نیز تلاش و کوشش خود را دو چندان نموده و در مسیر رفع دغدغه های مردم کوتاهی نکنند .مردم ما قدرشناس هستند و همیشه قدردان خدمت صادقانه و بی منت مسولین کشور هستند لذا مسولین اجرایی و نمایندگان مجلس باید مسوولیت اجتماعی خود را به نحو شایسته نسبت به رفع دغدغه های مردم شریف و نجیب انجام دهند و در این مسیر کوتاهی نکنند جرا که داشتن امنیت پایدار و یک زندگی عادی و آبرومند حق مسلم مردم است .
و من یتوکل علی الله فهو حسبه
با احترام – دکتر مسعود شاهوردی