وزیر ارتباطات:سرعت اینترنت در کابل نوری ۸۰ برابر سرعت قبلی است،همه مسائل اقتصادی و اجتماعی به سرعت اینترنت گره خورده است.

سرعت اینترنت در ایران در حال رسیدن به گیگابایت بر ثانیه است،تا پایان دولت سیزدهم اینترنت همه شهرها پرسرعت می‌شود.