توسعه و توزیع عادلانه اماکن و تجهیزات ورزشی در مناطق محروم استان یکی از سیاستهای اولویت دار استاندار لرستان و اداره کل ورزش و جوانان استان از بدو تشکیل دولت سیزدهم تاکنون بوده است .

شهرستان تازه تاسیس رومشکان از جمله مناطق محروم و استعدادخیز ورزشی استان می باشد که ایجاد سرانه ورزشی و استقرار امکانات ورزش خواسته جوانان و نوجوانان با استعداد از مسئولین استانی بود در همین راستا اداره کل ورزش و جوانان استان در پاسخ به تحقق نیازهای ورزشی این شهرستان تکمیل طرحهای ورزشی را در پیش گرفت و 2 پروژه مهم رومشکان شامل : چمن مصنوعی و سالن ورزشی چند منظوره را در مسیر ساخت و تکمیل قرار داد و بر تکمیل این طرحها در راستای محرومیت زدایی تاکید داشت .

 امروز پس 7 سال با پیگیری های مدیرکل ورزش استان از محل منابع دولتی و محرومیت زدایی و 14 میلیارد تومان اعتبار طرح چمن مصنوعی و سالن چند منظوره در رومشکان احداث و تکمیل گردید و گامی مهم در راستای ایجاد سرانه ورزشی و پاسخ به نیاز جوانان شهرستان برداشته شد .

سید آرش قیاسیان مدیرکل ورزش و جوانان استان امروز طی بازدید از این طرحها خبر از پایان مراحل ساخت این طرحها را اعلام و 2 پروژه مهم ورزشی در شهرستان رومشکان را آماده افتتاح و بهره برداری اعلام نمود .