: طبق نقشه‌های هواشناسی طی دو روز آینده جوی آرام و پایدار برای آسمان استان پیش‌بینی می‌شود.

رشد ابر و کاهش افزایش سرعت وزش باد پدیده‌های غالب آسمان استان خواهند بود و دما هوای نیز به تدریج روند افزایشی خواهد داشت.