امروز انزجار همه دنیا از آمریکا و رژیم صهیونیستی را شاهد هستیم چراکه این نظام سلطه و رژیم کودک‌کش صهیونیست جنایاتی می‌کنند که بی نظیر است، آدم‌های دیوصفت که بویی از انسانیت نبرده‌اند.

بسیج در کنار نیروی انتظامی برای امنیت و آرامش مردم فعالیت دارد، بسیج در فضای مجازی نیز پای کار است و اجازه عرض اندام معاندان را برای برهم زدن امنیت کشور را نمی دهد، مسیر انقلاب اسلامی درست است مدیریت جهادی ما را به قله خواهد رساند.