به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان روز شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲،اولین دوره بین المللی تربیت تکنسین پیکرسنجی (ISAK) در استان لرستان در محل پایگاه قهرمانی مدت سه روز با مدرسی حسین کاظمی پور مدرس انجمن بین المللی پیکرسنجی (ISAK) برگزار گردید .

روز شنبه ساعت ۱۵ عصر سید آرش قیاسیان مدیر کل ورزش و جوانان استان ،فرهاد دیناروند معاونت ورزشی اداره کل و دکتر سوری رئیس هیات پزشکی ورزشی استان از این دوره بازدید نمودند .
سید آرش قیاسیان در گفت و گویی با خبرنگار پایگاه خبری سعادت اظهار داشت : پس از هماهنگی های صورت گرفته از سوی هیئت پزشكی ورزشی استان لرستان با انجمن بین المللی پیكر سنجی ورزشی نخستین دوره آنترو پومتری به منظور آشنایی بیشتربا پیكر سنجی ورزشی در زمینه الگو های طبیعی رشد در كودكان و بررسی عوامل مؤثر آن با توجه به ورزش و تغذیه در سطح استان لرستان برگزار می شود.

وی افزود: دانش پیكر شناسی به مطالعات ژنتیك، نقش فعالیت های جسمانی متفاوت در چگونگی اسكلت بندی انسان و همچنین بهداشت عمومی از موارد كاربرد این دانش است و از آن در تأمین داده های هنجاری و هدایت افراد مختلف به سوی روش زندگی سالم و تعیین خطر بروز برخی از بیماری های خاص نظیر بیماری های قلبی عروقی استفاده می شود.

همچنین دیناروند معاونت ورزشی نیز در ادامه بیان داشت: این دوره ویژه كارشناسان تربیت بدنی می باشد که در این مرحله ۲۲نفر از کارشناسان ورزش در این دوره شرکت نموده و گواهینامه دوره توسط انجمن بین المللی( ISAK)صادر خواهد شد.