اصرار ما برای اجرای سند تحول بنیادین به مزاق برخی خوش نمی‌آید.

تقاضای دخترخانم‌ها از ما این است که شما چرا مقتضیات ما را در برنامه‌ریزی‌های خود نمی‌بینید؟

بحث برنامه درسی و برنامه آموزشی و توجه به اقتضائات دختر و پسر مطرح است.

همه جای دنیا این کار را می‌کنند و فقط ما نیستیم‌.

اینکه بحث «تفکیک جنسیتی کتاب» را مطرح کنند، توهین به شعور ملت است که ریاضی دخترانه و پسرانه می‌شود.

بحث ما برنامه آموزشی و برنامه درسی بوده و اصلا بحث کتاب نبوده است.