معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در جلسه هم اندیشی با اعضای خانه مطبوعات استان، بر ضرورت همکاری و‌ همراهی رسانه ها برای برگزاری انتخاباتی پرشور و مشارکتی تاکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در جلسه هم اندیشی با اعضای خانه مطبوعات استان، بر ضرورت همکاری و‌ همراهی رسانه ها برای برگزاری انتخاباتی پرشور و مشارکتی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای منتقد ، در این دیدار که با حضور « اعظم روانشاد» مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان برگزار شد؛ معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری لرستان بر نقش رسانه ها برای برگزاری انتخاباتی پرشور و مشارکتی ، تاکید کرد.

« احسان یاوری» با بیان اینکه نبرد اصلی در دنیای امروز ، نبرد در میدان رسانه است، اظهار کرد: رسانه ها و به ویژه رسانه های استان لرستان برای ایجاد فضای پرشور و مشارکتی برای انتخابات پیش رو، مانند گذشته تلاش و همکاری کنند.

وی ادامه داد: در این راستا لازم است که رسانه ها به گفتمان سازی در راستای مزیت های نسبی استان بپردازند زیرا ایجاد آگاهی در جامعه در راستای وظایف نمایندگان مجلس ، گام مهمی برای مشارکت شهروندان است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: بیان وظایف و اختیارات نمایندگان می تواند به جلب مشارکت مردم منجر شود زیرا وعده های غیرمنطقی و نامعقول نخواهند توانست مانع انتخاب صحیح و یا ایجاد بی انگیزگی در جامعه شود.

یاوری تاکید کرد: نقش رسانه ها برای آشناسازی مردم با وعده های غیرمنطقی و یا غیرقابل اجرا، بسیار مهم و اثرگذار است.

وی ادامه داد: رسانه ها نقش بسیار موثری برای ارتقا فرهنگ مشارکت، رفع مشکلات اجتماعی ، بیان سطح مطلوب امنیت در استان و …دارند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ضمن تاکید بر مطالبه گری رسانه ها همراه با وحدت و همدلی ، آنها را پیشگامان گفتمان سازی برای مزیت های نسبی استان ، معرفی کرد.

در این دیدار اعضای خانه مطبوعات استان به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات در راستای برگزاری انتخاباتی پرشور و مشارکتی ، پرداختند