چهارمین دوره کتاب سال حوزه مشق
The fourth period of the year book
الدورة الرابعة من كتاب حوزه مشق

رسانه ای ترین انتشارات و نشر رتبه اولی کشور ایران، حوزه مشق برگزار می کند.

اهداف
ترویج فرهنگ جامعه اسلامی
حفظ استقلال و هویت فرهنگی
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
حمایت و تشویق مولفان،مترجمان،شاعران،پژوهشگران
شناخت هنرمندان و آثار برگزیده آنان
ایجاد فضای رقابت اندیشه
کشف استعدادهای برتر در حوزه قلم و معرفی هرچه بهتر آنها به جامعه

بزودی زمان و مکان دقیق کتاب سال حوزه مشق از رسانه های معتبر اطلاع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی دبیر خانه چهارمین دوره کتاب سال حوزه مشق

Home