: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح استان و به منظور برخورد قاطع و بی امان پلیس با هنجارشکنان طرح عملیات مشترک طی ۲۴ ساعت گذشته به صورت ضربتی در سطح استان به مرحله اجراء درآمد.

در این طرح و پس از شناسایی نشانگاه های آلوده ماموران موفق به کشف ۶۲۸ کیلو و ۴۵۸ گرم انواع مواد مخدر در سطح استان شده که در این رابطه ۴۵ خرده فروش مواد مخدر دستگیر شد.