خطر بیکاری بیخ گوش کارگران : اگر مشکلات این واحد رفع نشود با اخراج چند صد نفری کارگران نساجی مواجه خواهیم شد و این موضوع به یک چالش جدی تبدیل می‌شود.

سال گذشته ۲۳۰ هزار بیمه شده اصلی داشتیم این رقم امسال به ۲۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش پیدا کرده است، تعداد افراد تحت پوشش تامین اجتماعی نیز ۷۵۸ هزار نفر است.