مدیر شعب بانک رفاه لرستان از شرکت صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد(زاگشیر) در راستای تعامل دو سویه وکمک به رشد تولید بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد، بهروز بالاوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان وهیات همراه ازشرکت صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد جهت جذب منابع جدیدوتعامل با شرکت های صنعتی استان در تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در حمایت از رشد تولید واحیای صنایع استان بازدید کرد.

در این دیدار بالاوندی با اشاره به نقش موثر بانک رفاه کارگران ومدیران ارشد آن به حمایت از رشد تولید وکمک به احیا وپویایی صنایع وشرکت های تولیدی وصنعتی استان، شرکت زاگشیر بروجرد را یک شرکت تولیدی نوپا وبسیار پویا عنوان کرد وحمایت خود را از این شرکت در راه رشد تولید اعلام ودر چارچوب سیاست های اعتباری بانک معظم رفاه ونگاه ویژه مدیران بانک به مقوله حمایت از کارخانه های پویا اعلام کرد.

مدیر شعب بانک رفاه کارگران لرستان تصریح کرد: نظم ودیسپلین شرکت زاگشیر بروجرددر بین شرکت های تولیدی زبانزدوتکنولوژی این شرکت وتولید محصولات آن در حد شرکت های، صنعتی وبرند های خاص جهانی است.

سلیمانی مدیر عامل شرکت صنایع غذایی دامون زاگرس بروجردهم این شرکت را از شرکت های زیر مجموعه شتا عنوان کرد وخواهان تعامل چند سویه وبرد برد بانک رفاه کارگران واین شرکت در حمایت از صنایع پویا ونوپا استان شد.

وی افزود: یکی از اهداف مهم شتا وبینیاد مستضعفان، بعنوان کارتل های بزرگ اقتصادی وصنعتی کشور سرمایه گذاری در منلطق محروم وکمار توسعه یافته است وزاگشیر بروجرد می تواند یک نماد موفق اقتصادی برای لرستان باشد.

مدیرعامل کارخانه شیرخشک بروجرد عنوان کرد: طرح توسعه پیش‌بینی‌شده این کارخانه شامل تولید 10 نوع محصول و انواع پودرهای مشتق‌شده از شیر است که در صورت حمایت بانک رفاه به مرور زمان طی دو سال آینده محقق می‌شود.

وی اشتغال‌زایی کارخانه شیرخشک بروجرد را در فاز اول ۱۱۰ نفر دانست و بیان کرد: میزان اشتغال‌زایی این کارخانه در فازهای بعدی به بیش از۲۰۰ نفر می‌رسد.

در این جلسه رضا علیشاهی مدیر بانکداری شرکتی، حسن فرهام رئیس شعبه جعفری بروجرد، امیر محمود داودی نژادروابط عمومی وابراهیم خداکرمی حضور داشتند.