: در دولت سیزدهم، بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ روستا، به شبکه گاز متصل شده‌اند،عملیات اجرایی گازرسانی به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان در حال انجام است و در برخی از استان‌های دیگر لکه‌هایی باقی مانده که در دستور کار قرار دارند.