طرح خدمات سیار رایگان دندانپزشکی در روستای ایمان آباد ازنا با هدف ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به خانواده‌های محروم اجرا شد.

۸۲ نفر از افراد نیازمند این خدمات، در مناطق هدف شناسایی و پس از معاینه اولیه به دندانپزشک مستقر، ارجاع داده شدند و اقدامات درمانی کشیدن ۵۴ دندان عفونی انجام گرفت.