رضا میرزایی مدیر عامل خانه مطبوعات وخبرگزاری ها گفت :خبرنگاران وعکاسان خبرگزاری ها ورسانه های لرستان تا تاریخ 20آبان  ماه 1402مدارک خود را به شماره ایتا 09169691233آقای رضا میرزایی  ارسال واصل مدارک را به خانه مطبوعات تحویل دهند.
به گزارش پایگاه خبری صدای منتقد، مدیر عامل خانه مطبوعات استان لرستان  اعلام کرد: خبرنگاران، گزارشگران تلویزیونی، عکاسان، تصویربرداران و نمایندگان رسانه های گروهی مدارک خود را جهت صدور کارت شناسایی پوشش خبری- تصویری به سازمان لیگ ارایه کنند.
رضا میرزایی افزود :مدیران مسوول رسانه ها  از هر رسانه یک نفر برای صدور کارت خبر نگاری ویا عکاسی برای پوشش مسابقات تیم فوتبال خیبر خرم آباد در لیگ دسته اول  به شماره ایتا آقای رضا میرزایی مدیر عامل خانه مطبوعات09169691233 ارسال کنند .
مدارک مورد نیاز برای صدور کارت های شناسایی و خبری در لیگ دسته اول فوتبال کشور:
معرفی نامه معتبر از رسانه ها با مهر  وامضا مقام مسئول ،
کپی کارت ملی
یک قطعه عکس پرسنلی ( 3*4 تمام رخ رنگی با زمینه سفید)

سمت عکاس یا خبرنگار در معرفی نامه قید شود.