مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان بر ضرورت تقویت کار جمعی بین دستگاه‌های فرهنگی لرستان در یکصد و بیست و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان  خبرداد.

به گزارش صدای منتقد ، اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در یکصد و بیست و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که همزمان با حضور وبیناری رئیس جمهور برگزار شد گفت:امروز و همزمان با روز فرهنگ عمومی، صد و بیست و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان برگزار شد.

وی افزود:رویکرد این شورا، پیشرانی فرهنگ در تقویت فرهنگ عمومی استان است او تقویت کار جمعی و مشارکت دستگاه‌ها در انجام اقدامات حوزه فرهنگ را از اولویت‌های مهم شورای فرهنگ عمومی استان عنوان کرد.با توجه به تجربه موفق اخیر استان در برگزاری کنگره ۶۵۵۵ شهید لرستان، انتظار می‌رود این روحیه در انجام کار گروهی در دیگر حوزه‌ها بکار گرفته شود.