در جلسه دیروز هیات نظارت بر مطبوعات مجوز پایگاه خبری و تحلیلی” تیتر غرب” به مدیر مسئولی محمد یگانه موافقت شد.
لازم به ذکر است با حکم مدیر مسئول فرشید گله داری که هم اکنون سردبیر
پایگاه خبری طلوع افلاک و صدای منتقد نیز می باشد به عنولن سردبیر لنتخاب شد
محمد یگانه نیز مدیر مسئول پایگاه خبری خرم آباد فردا و خبرنگار هفته نامه نوید لرستان می باشد.