نخستین مرکز تخصصی آزمایش و پایش محیط زیست استان پس از ۱۰ سال تعلل به بهره‌برداری می‌رسد.

در این مرکز تخصصی تمامی آزمایش‌های آب و خاک، پسماند، فاضلاب و دیگر مولفه‌های زیست محیطی مورد پایش قرار می‌گیرد.