: با توجه به تغییر نرخ و ارزان شدن قیمت تمام شده کود برای کشاورزان، مابه‌التفاوت به کشاورزان پرداخت می‌شود.

دولت تا کنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه کود در استان پرداخت کرده است.