مهندس بهروز بالاوندی مدیر شعب استان لرستان با حضور در شرکت شیر پگاه لرستان در تعامل دو سویه بین بانک رفاه و شرکت شیر پگاه لرستان با مدیر عامل و مدیران این شرکت دیدار کرد .

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی صدای منتقد ،مدیر شعب بانک رفاه کارگران در این دیدار از نقش مهم شرکت پگاه لرستان درکیفیت مطلوب ،صادارات ،عایت اصول بهداشتی و استاندارد محصولات لبنی این شرکت قدر دانی کرد .

مدیرشعب استان لرستان تصریح کرد : با توجه به اینکه بانک رفاه و شرکت پگاه لرستان از مجموعه بزرگ شورای هماهنگی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بوده خواستار تعامل دو جانبه و تمرکز حساب های این شرکت در بانک رفاه کارگران و تعامل در خدمات مطلوب بانکی از طرف بانک رفاه به مجموعه بزرگ تولیدی شرکت پگاه لرستان شد.

مهندس روزبه کوشکی مدیرعامل پگاه لرستان با قدر دانی از نقش مهم بانک رفاه در خدمت به خانواده بزرگ کارگری  و سایر اقشار جامعه در استان نقش این بانک خدمتگذار را در توسعه ،کار آفرینی و مسئولیت اجتماعی ستود وافزود:ما بانک رفاه را بانک سلامت محور و توسعه آفرین می دانیم و امیدواریم با رفع برخی موانع وبروکراسی های اداری تعامل خوبی در تمرکز حساب های این شرکت در بانک رفاه بعنوان قوی ترین بانک مجموعه بزرگ وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در آینده نزدیک داشته باشیم .

وی با قدر دانی از حضور مدیران بانک رفاه در شرکت پگاه لرستان  رویکرد صنایع شیر ایران در ۷ دهه فعالیت، سلامت محور بودن محصولات تولیدی است که این اصل در محیط کار سلامت و ایمن، محقق می‌شود.

در این دیدار محمد رسول نوروزی رئیس شعبه مرکزی خرم آباد، مهدی پدرام رئیس واحد اعتبارات، امیرمحمود اودی نژاد مدیر روابط عمومی  به همراه سید توکل شاهرخی معاونت اداری ومالی وامرایی معاون شرکت شیر پگاه استان لرستان حضور داشتند .