رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکید کرد: تحقق اهداف طرح جوانی جمعیت وظیفه مهمی است که نیازمند راهکارهای جدید، خلاقیت و اقدامات بلندمدت است.

 به گزارش صدای منتقد به نقل از مهر،بهرام دلفان در جلسه قرارگاه دانشگاهی جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر اهمیت اجرای مصوبات جلسه قرارگاه جوانی جمعیت، اظهار داشت: همه واحدها ملزم به ارائه گزارش مستند و تصویری در قالب درخواستی قرارگاه جوانی جمعیت هستند.

وی افزود: همچنین لازم است واحدها نسبت به پاسخ‌دهی به‌موقع در خصوص مکاتبات مربوط به قرارگاه توجه ویژه داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: تحقق اهداف جوانی جمعیت وظیفه مهمی است که نیازمند راهکارهای جدید، خلاقیت و اقدامات بلندمدت است.

دلفان، ادامه داد: برای تحقق این امر لازم است در انجام وظایف مداومت وجود داشته باشد و مباحث فرهنگی و اجتماعی نباید فراموش شوند.

وی با اشاره به اینکه در جوانی جمعیت عوامل مختلفی تأثیرگذار هستند، تأکید کرد: این موضوع باید از ابعاد مختلف بررسی شود و می‌توان از ظرفیت متخصصین در حوزه‌های مختلف استفاده کرد.