صبح امروز در ساعات اولیه آغاز رای گیری ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری ، دکتر سیاوش بیرانوند معاون درمان ، نماینده حراست دانشگاه و نماینده فرمانداری خرم آباد از چگونگی روند برگزاری این انتخابات در مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد بازدید کردند .

دکتر بیرانوند در گفتگو با خبرنگار وبدا لرستان گفت : این انتخابات هم زمان با سراسر کشور راس ساعت ۷ صبح آغاز و تا ساعت ۲۰ شب با ۱۶ صندوق فعال اخذ رای ادامه خواهد داشت و در شش هیات مدیره نظام پرستاری در شهرهای خرم آباد، بروجرد ، کوهدشت ، ( الیگودرز و ازنا ) ، دورود و پلدختر برگزار که تعداد ۱۲۸ نفر کاندیدا در این دوره با هم به رقابت پرداخته و درنهایت تعداد ۵۴ نفر بعنوان اعضای این هیات ها انتخاب خواهند شد .
✍ وبدا لرستان/ عباس شیرزاد