در ارزیابی و عملکرد روابط عمومی های بنیاد مسکن کشور ،مدیر روابط عمومی بنیاد مسکن لرستان بعنوان روابط عمومی برتر شناخته شد.

به گزارش صدای منتقدhttp://امیر ارشادی مدیر برتر روابط‌عمومی‌های بنیاد مسکن کشور شد ؛امیر ارشادی» مدیر روابط‌عمومی بنیاد مسکن لرستان به‌عنوان روابط‌عمومی برتر در سطح کشور معرفی شد.

گفتنی است، بر اساس بررسی‌ها و ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از عملکرد روابط‌عمومی‌های این نهاد انقلابی در سراسر کشور، «امیر ارشادی» به‌عنوان مدیر برتر روابط‌عمومی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شناخته شد.

اتنهای پیام

خبرنگار :امیر محمود داودی نژاد