مدیرکل استاندارد لرستان از پلمب خط تولید یک واحد تولیدی صنایع غذایی و کشاورزی در شهرستان ازنا خبر داد.

به گزارش صدای منتقد ؛ وحید والی زاده مرادی  ، اظهار کرد: خط تولید یک واحد آب معدنی طبیعی بسته بندی شده به دلیل تولید و عرضه محصول، با نشان استاندارد، کد ده رقمی پروانه استاندارد و علامت تجاری متعلق به شرکت تولیدی غیر، توسط کارشناسان این اداره کل پلمب شد.

وی افزود: بر اساس بند3 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تغییر مشخصات و ویژگی های فرآورده های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه، جرم محسوب می شود و مرتکبان به مجازات های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می شوند.