ظرف یکسال گذشته یک هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان طرح در لرستان افتتاح و کلنگ زنی شد.

تعهد اشتغال استان ۳۲ هزار و ۱۴۵ نفر بود، اما ما توانستیم بیش از ۴۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم.

تولید محصولات استراتژیک از جمله گندم در لرستان امسال نسبت به سال گذشته به چهار برابر رسیده است.