دکتر علی محمدی نیا از پیش ثبت نام خود جهت حضور در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه خرم آباد وچگنی خبرداد.

به گزارش صدای منتقد، دکترعلی محمدی نیا از پیش ثبت نام وحضور قطعی خود در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد وچگنی خبرداد.

دکتر علی محمدی نیا در دانشگاه رشته مهندسی مواد و متالورژی را تا مقطع دکترای تخصصی ادامه داد. ایشان در حین تحصیل موفق به تدوین مقالات علمی در حوزه صنعت، ISI متعددی در حوزه صنعت متالورژی و همچنین در زمینه اقتصاد گردید.

وی دارای سوابق اجرائی است،که از جمله می توان به مدیریت سرمایه گذاری و اقتصادی توسعه کار آفرینی ایثارگران کشور(نکاک) در سازمان اقتصادی کوثر و مدیر عامل مجموعه کارخانجات لوله سازی خوزستان و مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی توسعه گران صنعت و عضو کانون اعتباری بانکی و سرمایه گذاری کشور و عضو انجمن مهندسین متالوژی ایران و همچنین مدیرعامل کارخانجات و صنایع مختلف و داری رزومه در ۱۷استان کشور در زمینه راه اندازی و ایجاد و توسعه طرح ها و صنایع و کارخانجات صنعتی اشاره کرد

 

خبرنگار: سجادجوانمرد