رئیس دانشگاه پیام نور لرستان: دانشگاه پیام نور، مانع وقوعِ تبعیض و آپارتاید علمی در کشور شده است ،لابی های تمامیت خواه پشت نقاب آمایش در پی اخلال در تحقق عدالت آموزش عالی کشور، با حذف امکان تحصیل نخبگان مناطق مختلف کشور در دانشگاه پیام نور هستند.

گزارش و مصاحبه کامل «دکتر عزت الله سپهوند »رئیس دانشگاه پیام نور لرستان در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدای منتقد در مورد موضوع انحلال احتمالی دانشگاه های پیام نور استان 

 

سوال خبرنگار: در مورد بخشنامه کشوری منحل شدن دانشگاه های پیام نور توضیح بفرمایید؟

پاسخ رییس دانشگاه پیام نور لرستان: پیگیری و دغدغه مندی حضرتعالی نشان دهنده ی اشراف شما به اهمیت دانشگاه پیام نور کشور به ویژه در عرصه ی تحقق عدالت آموزش عالی در گستره ی وسیع کشور است، اما به دلیل برخی ابهامات نسبت به اصل موضوع گاهی سوالات غیردقیق می شود، بخش نامه ای در کار نیست با این توضیح که اساس آمایش نهاد علم در کشور ضرورت انکارناپذیری است و ما هم از مدتها پیش در حال آمایش درون ساختاری دانشگاه پیام نور در کشور و استان هستیم و مساله در کم و کیف آمایش و پرهیز از سطحی نگری و ساده انگاری فرآیند آمایش و مقابله با برخی لابی های تمامیت خواهی است که پشت نقاب آمایش در پی اخلال و اختلال در تحقق عدالت آموزش عالی کشور آن هم با حذف امکان تحصیل نخبگان مناطق مختلف کشور در بومی پذیرترین دانشگاه دولتی ایران و مردمی ترین شبکه ی علمی کشور هستند ،اخیراً نه بخشنامه بلکه، برنامه هفتم توسعه از طرف دولت تدوین و برای بررسی به مجلس ارسال شده در ذیل یکی از مواد و تبصره های آن چند سطری گنجانده شده که در صورت تصویب منجر به تضعیف دانشگاه پیام نور و در نهایت منجر به خسارت بزرگی برای نظام دانش و نهاد علم در کشور خواهد شد.

سوال خبرنگار:منحل شدن دانشگاه های پیام نور لرستان واقعیت دارد و آیا کدام شهرستان ها در اولویت منحل شدن قرار دارند؟

پاسخ رئیس دانشگاه پیام نور لرستان: با توضیحاتی که در پاسخ به سوال اول دادم باید بگویم بخشنامه ای درکار نیست و این موضوع در شرایط فعلی امکان وقوع و واقعیت ندارد اما هشدار می دهیم که در صورت تداوم این روند و اگر مجلس به صورت جدی و کارشناسی به بررسی و اصلاح برنامه پیشنهادی دولت ورود نکند منجر به خشکاندن ریشه ی بزرگترین درخت دانش کشور و پایان آرمان تحقق عدالت آموزش عالی و نهایتاً تبعیض علمی و طبقاتی شدن امکان تحصیلات عالی در کشور خواهد شد.

سوال خبرنگار: در مورد اقدامات شما به عنوان متولی حوزه دانشگاه پیام نور لرستان در جهت جلوگیری از انحلال احتمالی دانشگاه های پیام نور لرستان توزیع بفرمائید

پاسخ رئیس دانشگاه پیام نور لرستان: جهاد تبیین و نهضت روشنگری گام نخست ما برای دفاع از هویت و ماهیت دانشگاه نخبگانِ غالباَ مستضعف جامعه ی ایرانی است، یکی از مصادیق این جهاد تبیین همین مصاحبه بنده با حضرتعالی به عنوان خبرنگار با رسالت است، ظرف همین هفته جلسات متعدد تبیینی در تهران و استان با برخی نمایندگان محترم مجلس شورای داشته و امیدواریم با کمک نمایندگان فهیم مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی نه فقط به اصلاح موارد و تبصره های پیشنهادی دولت بلکه به تثبیت و تقویت مردمی ترین دانشگاه کشور برسیم.

سوال خبرنگار: آیا شما با استاندار لرستان و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این استان جهت جلوگیری احتمالی از این اتفاق رایزنی انجام داده اید؟

پاسخ رئیس دانشگاه پیام نور لرستان: بله رایزنی ها و روشنگری های لازم انجام شده است که امید است به تحقق برسد

سوال خبرنگار :آیا به جامعه شریف و نجیب دانشجویان لرستان قول مساعد می دهید که مانع از انحلال دانشگاه های پیام نور استان شوید ؟

پاسخ رئیس دانشگاه پیام نور لرستان: بحث ما فقط تلاش برای جلوگیری از انحلال یا ابقای یک دانشگاه نیست‌، اصل ماجرا مقابله با جریانی است که با نفوذ در لایه های تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور به دنبال توقف رشد علمی کشور و محروم سازی فرزانه ترین فرزندان این آب و خاک از تحصیلات عالی است، ما برای اینکه ایران خانه خوبان شود خون دلها خورده ایم و اگر لازم باشد برای دفاع از درخت این خانه خون و جان هم بدهیم می دهیم و در مقابل این جریان خواهیم ایستاد.

سوال خبرنگار: چه تعداد دانشجو در دانشگاه های پیام نور استان لرستان مشغول به تحصیل می باشند؟

پاسخ رئیس دانشگاه پیام نور لرستان: با عنایت به بومی پذیری حاکم بر فرآیند پذیرش دانشگاه پیام نور، حدود ۱۰ هزارنفر دانشجو در ۹ مرکز/ واحد دانشگاه پیام نور مشغول تحصیل هستند. در چهار مرکز واحد خرم آباد، بروجرد، الشتر و الیگودرز تحصیلات تکمیلی هم داریم. در سایر مراکز/ واحدها یعنی کدهدشت، پلدختر، دلفان و دورود و ازنا هم فعال هستیم و در بعضی از این سرشاخه ها – که دفتر گسترش وزارت علوم تایید کند- به دنبال راه اندازی و گسترش تحصیلات تکمیلی (که از حدود ۸ سال پیش متوقف مانده و امسال مجددا موج دوم آن شروع شده) هستیم.

 

خبرنگار :سجادجوانمرد