مدیر شعب بانک رفاه کارگران لرستان با هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در راستای تکریم مستمری بگیران وبازنشستگان دیدار کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای منتقد، مهندس بهروز بالاوندی وهیات همراه در راستای تکریم مستمری بگیران وبازنشستگان تامین اجتماعی ودر استانه شصت وسومین سالگرد تاسیس بانک معظم وبزرگ رفاه کارگران با این قشر فرعیخته وپیشکسوت وهیات مدیره کانون استان دیدار وبا متانت وسعه صدر پاسخگویی مشکلات این عزیزان در راستای خدمات مطلوب بانکی وتسریع در پرداخت تسهیلات بود.

دراین دیداربهروز بالاوندی مدیر شعب  بانک رفاه کارگران لرستان با قدر دانی از خدمات مجموعه تامین اجتماعی لرستان  با اشاره به خدمات بانک رفاه کارگران در لرستان گفت: بانک رفاه استان با ۱۷شعبه که به مستمری بگیران وبیمه شدگان تامین اجتماعی وسایر مشتریان معزز با200 نفر پرسنل در خدمت رسانی  به مردم ولایت مدار استان است.

وی با اشاره به حضور موفق بانک در بازار وخدمات مطلوب به کلیه اقشار گفت: خدمت رسانی به اقشار بازنشسته وپیسکسوتان عرصه کار وتلاش از خدمات ارزنده بانک رفاه در لرستان می باشد وافتخار می کنیم که به مستمری بگیران ،مقرری بگیران ودیگر اقشار تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی بیشترین خدمات را ارائه می دهیم وامیدواریم با حمایت سازمان تامین اجتماعی لرستان بتوانیم خدمات قابل قبولی را به بازنشستگان وجامعه هدف خود ارائه دهیم.

وی سپس با اشاره به رتبه خوب بانک در استان وخدمات مطلوب به کلیه اقشار به خصوص بیمه شدگان ومسمتری بگیران تامین اجتماعی وکارگران،از آموزش 100درصدی کارکنان این بانک در بانکداری الکترونیکی  خبرداد .

ماشالله سمعیی رئیس کانون بازنشستگان استان با قدر دانی از تعامل وهمراهی بسیار مطلوب بانک رفاه کارگران استان در نگاه ویژه به کانون در پرداخت تسهیلات ورفع مشکلات ضروری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان خواستار تداوم وتعامل بیشتر بانک با این کانون شد.

سمیعی از مدیریت شعب بانک رفاه استان خواست در ساماندهی پرداخت تسهیلات حضوری وغیر حضوری و حمایت در حضور بازنشستگان و مستمری بگیران در سفر عتبات عالیات با توجه حضوردرماه های پر فیض محرم و صفر اعضای این کانون را یاری دهند.

در این نشست رضا علیشاهی مدیر ارتباط با مشتریان بانک رفاه به همراه اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان استان همچون امیر بهنام ، حسین باقری نژادوابراهیم انتظام حضور داشتند.