در دهه اول محرم ۳۰۰ هزار پرس غذای گرم در ۲۱۵ آشپزخانه مراکز نیکوکاری طبخ و بین مددجویان استان توزیع می‌شود.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان:

این میزان غذا به نیابت از ۶ هزار و ۵۵۴ شهید والا مقام لرستان توزیع می‌شود.