تاکنون ۶ نفر از عوامل آتش سوزی در اراضی ملی استان شناسایی و به مراجع قضایی تحویل داده شده‌اند.

مردم موارد لازم را به منظور جلوگیری از آتش سوزی رعایت کنند، همچنین موارد حریق را از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ و ۱۳۹ اطلاع رسانی کنند.