دکترمحمدجواد نوری دبیرکل حزب جمعیت جوانان انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران طی حکمی «سجادجوانمرد» را به عنوان معاون اجرایی این جمعیت دراستان لرستان منصوب کرد

 

به گزارش صدای منتقد، طی حکمی ازسوی دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی ایران، سجادجوانمرد به عنوان معاون اجرایی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی استان لرستان منصوب شد.

 سجادجوانمرد از جوانان نخبه و انقلابی می باشد که مسئولیت ستادجوانان آیت الله سیدابراهیم رئیسی در لرستان، رئیس سازمان جوانان حزب همت دراستان، مسئول سازمان جوانان حزب همت در پهنه غرب کشور، و مشاورنخبگان ورسانه ای فرمانداران و مدیران کل را در درکارنامه خود دارد