فرشته بیرانوند به عنوان مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان منصوب شد

به گزارش صدای منتقد، با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان فرشته بیرانوند به عنوان مسئول روابط عمومی این اداره کل معرفی و منصوب شد.

 خانم «فرشته بیرانوند» دارای مدرک کارشناس ارشد ادبیات می‌باشد و در سال های ۹۰ تا ۹۴ بعنوان کارشناس خبر در واحد روابط عمومی فعالیت داشته است

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد