» تجلیل شدند.

به گزارش صدای منتقد،، به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه روز وهفته روابط عمومی، ۱۴٠۲وکسب رتبه برتر « سرآمد» در ارزیابی، شاخص های بیست گانه، حوزه روابط عمومی،منجمله: اخلاق حرفه ای، تعامل با رسانه وافکارعمومی شفافیت، پاسخگویی،تکریم ارباب رجوع، اطلاع رسانی، با اهدا لوح سپاس ، توسط هیات رییسه ،انجمن خبرنگاری و روابط عمومی استان، تقدیر وتجلیل شدند.

در این راستا از دکتر روح اله فکوری: موسس و رئیس هیات مدیره،، بیمارستان شفا

ومهندس حجت اله فکوری: معاونت نظارت و پیگیری بیمارستان بخاطر توجه ویژه به حوزه روابط عمومی ومردم داری، تقدیر وتجلیل شد.

دراین آیین،از سرکار خانم، ماندانا صادقی منش مدیر برجسته روابط عمومی بیمارستان شفا خرم آباد، با نشان روابط عمومی برتر ستاره سرآمد در محل دفتر آن بیمارستان، تقدیر وتجلیل شد.

در ادامه این گزارش آمده است، انجمن صنفی، تخصصی، خبرنگاری وروابط عمومی لرستان، وبه مناسبت ۲۷اردیبهشت روز جهانی روابط عمومی وارتباطات، همچون سنوات گذشته، مدیران دستگاهها ووروابط عمومی های «ستاره سرآمد» «سرآمد» و «برتر» لرستان، مبتنی بر اصول، حرفه ای، تخصصی، علمی، فنی و بی طرفانه درطول یکسال گذشته منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه جاری ارزیابی و معرفی و تقدیرمی شوند.

عنوان ها ۱_ستاره سرآمد _ ۲_ سرآمد _۳_ برتر به ترتیب امتیاز ازشاخص های

20 گانه بشرح ذیل معرفی

و مورد تقدیر وتجلیل قرارمی گیرند.

شاخص ها وآیتم های 20گانه ارزیابی مدیران دستگاههای اجرایی و مدیر وکارشناسان حوزه روابط عمومی :

۱_اخلاق مداری حرفه ای

۲_سعه صدرونقد پذیری

۳-پاسخگویی

۴-مدیریت بحران

۵-شفاف سازی

۶_اطلاع یابی

۷_پردازش اطلاعات پیرامون

۸_افکار سنجی

۹_تعامل با رسانه وافکار عمومی

۱٠_تکریم فردی وجمعی ارباب رجوع

۱۱_نوآوری، خلاقیت،

۱۲_آموزش

۱۳_برنامه ریزی

۱۴_تحقیق وپژوهش

۱۵_توجه به روابط عمومی درون وبرون سازمانی

۱۶_بهره گیری از ابزارهای نوین ارتباطی، تکنولوژی، الکترونیکی و…

۱۷_تحلیل محتوا، اخبار واطلاعات پیرامون

۱۸_توجه به مقوله پیشگیری ودرمان اتفاقات پیش روی سازمان

۱۹_برگزاری جشنواره، همایش و مناسبت های مرتبط با حوزه کاری

۲٠عملگرایی، عملکردی وپرهیز از شعارزدگی